BIBLIJNI CHRZEŚCIJANIE

O NAS

“I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” – Dzieje Apostolskie 2:42

I my dziś w pokorze naśladujemy wzór wspólnoty nowotestamentowej, jaki przez Swoje natchnione Słowo zostawił nam sam Bóg.

Jesteśmy i będziemy społecznością ludzi nie związanych z żadną organizacją kościelną czy duchową bądź świecką. To co nas wiąże i łączy, to duchowa jedność, ze źródłem w dziele zbawienia dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, Głowy Kościoła na Golgocie. Tam w pokorze, bez sprzeciwu, ofiarował się na śmierć krzyżową jako doskonały Baranek Boży i zapłacił pełną cenę za nasze grzechy i grzechy całego świata. Jak uczy nas Boże Słowo – po trzech dniach zmartwychwstał i dokonawszy wiecznego odkupienia, pokonawszy śmierć wieczną … wstąpił do Nieba. Nigdy nie pozostawił nas samymi – zgodnie z daną obietnicą, Chrystus zesłał swojego Ducha na ziemię, by przekonywał wszystkich ludzi o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (J16:8). Tenże Duch Święty skruszył nasze kamienne serca, przekonując nas, że jesteśmy zbankrutowanymi grzesznikami, którzy nigdy bez Chrystusa się nie zmienią i zasługują na wieczne potępienie… Przekonał nas o potrzebie ratunku od wiecznego potępienia przez przyjęcie w wierze daru łaski – przebaczenia grzechów i zbawienia (ratunku od śmierci wiecznej). Duch Święty zamieszkał w naszych sercach; odmienił je do nowego, Bożego życia, objawiając nam wspaniałość i doskonałość Pana Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem.

Wierzymy, że Kościół to nie budynek, ale coś znacznie więcej – to społeczność chrześcijańska, tworzona przez osoby, które w swoim życiu zdecydowały się „pójść za Jezusem”. Społeczność bez względu na „barwy klubowe”, ale ze względu na jedność, jaką dał nam i zostawił Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Jedność, której – mimo sztucznych, ludzkich podziałów na denominacje, lokalizacje, upodobania itd. – nie musimy budować, bo ona jest i mają ją Ci, którzy służą bezinteresownie Chrystusowi zmartwychwstałemu.

Napis Jesus

Pan Bóg przez Ducha Świętego, w ramach danej przez natchnione Pismo Święte jedności, powołuje do Bożej rodziny ludzi na całym świecie, a poszczególne zgromadzenia stanowią składowe części tego Kościoła. Również i wspólnota Biblijni Chrześcijanie w Oleśnicy, stanowi niewielki wycinek ogólnoświatowego Kościoła, którego członków zna sam Pan Jezus Chrystus (przynależność do konkretnej wspólnoty tego nie gwarantuje!).

Kościół to grupa ludzi, którzy mimo swojej odmienności, różnorodności doświadczeń, różnego wieku i statusu społecznego, współtworzą wspólnotę chrześcijan, funkcjonując w jedności na podobieństwo rodziny. Ludzi w tego typu społeczności nie łączy religia lub organizacyjna przynależność kościelna, lecz osoba Pana Jezusa Chrystusa, który dzisiaj, tak samo jak wtedy, gdy chodził po ziemi, zmienia życie ludzkie.

Tworząc społeczność chrześcijan, swoim codziennym życiem oddajemy chwałę Bogu. Biblia to natchnione i nieomylne Słowo Boże – fundament naszej codzienności i podstawa – wzór do podejmowania dobrych decyzji życiowych. Jest ona żywa w naszych domach – czytamy ją w gronie dorosłych oraz swoim dzieciom. Pismo Święte rozważamy też na naszych nabożeństwach i spotkaniach w ramach studium Biblii. Zapraszamy innych ludzi, by poznali treść zawartych tam obietnic. Biblia odmieniła nasze życie, nadała mu sens. Bóg zmienił każdego z nas i każdą z nas, kierując wzrok na swego Syna, który oddał za nas życie.

 

Stanowimy niewielką grupę braci i sióstr w Chrystusie, którzy w ramach wzajemnych spotkań (nabożeństwa, spotkania biblijne oraz inne formy wzajemnych relacji) cieszą się z łaski jaką obdarował nas Pan Bóg. Łaski, jaka objawiła się w osobie Pana Jezusa Chrystusa, jego jedynej i wystarczającej ofiary na krzyżu. Staramy się jak najlepiej służyć naszemu Zbawcy nie tylko przez służbę w ramach wzajemnych potrzeb (które w tak małej grupie znamy dość dobrze), ale też i potrzeb osób poza wspólnotą.

Jako Wspólnota Biblijna, funkcjonująca w ramach szeroko rozumianego Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, mamy swobodę w kwestiach głoszonej nauki. Oznacza to naszą pełną odpowiedzialność za głoszone Słowo i działania podejmowane przez naszą Wspólnotę. Poczynania innych zborów i wspólnot nie mają wpływu na nasze działania i głoszoną naukę. Nie tylko największym, ale również jedynym i wystarczającym fundamentem, na którym opieramy nasze funkcjonowanie i przez pryzmat którego je rozpatrujemy jest natchnione Boże Słowo – Biblia. W świetle różnych poczynań o charakterze ekumenicznym podejmowanych przez różne instytucje religijne i poszczególne wspólnoty/zbory informujemy, że nie bierzemy udziału w tych działaniach i odcinamy się od nich. Dążymy do jedności w Duchu (Ef. 4, 1-6) z wszystkimi tymi, którzy trwają przy zdrowej nauce i nie uznajemy żadnej jedności organizacyjnej z kimkolwiek, kto głosi inną ewangelię niż objawiona przez Boga (Ga. 1,8).

Pamiątka Jezusa Chrystusa

Niedzielne nabożeństwa stanowią wspólne uwielbienie Pana Boga poprzez teksty śpiewanych pieśni i przez modlitwy. Wierzymy, że w czasie kazania – usługi Słowem Bożym, sam Bóg chce przemawiać do człowieka. Oczywiście robi to nie tylko podczas niedzielnych kazań, ale także na co dzień, ponieważ nasze chrześcijańskie życie nie ogranicza się do „wizyt w kościele”, ale trwa dzień w dzień, 24h na dobę. Dlatego ważna jest także osobista społeczność człowieka ze Stwórcą, co jest możliwe właśnie dzięki Biblii – Cudownemu Bożemu Słowu.

Integralną częścią każdego niedzielnego zgromadzenia – nabożeństwa jest Wieczerza Pańska (Pamiątka)– czas wspominania śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa – najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości, a przede wszystkim najważniejszego faktu w życiu każdego nowo narodzonego człowieka. Pamiętamy o tym, spożywamy Pamiątkę każdej niedzieli i będziemy czynić to tak długo, aż przyjdzie. Tak jak powiedział w swoim Słowie.

Oprócz zgromadzeń niedzielnych organizujemy też spotkania modlitewne oraz spotkania rozważania Bożego Słowa, na które – podobnie jaki na nabożeństwa niedzielne – serdecznie zapraszamy!

Jeżeli chcesz spędzić czas w społeczności dzieci Bożych lub po prostu jesteś ciekawy co to takiego, przyjdź. Ale co ważniejsze, chcemy zachęcić Cię: przyjdź do Jezusa.

Uwielbienie / Studium Biblijne 

WYSTAWA "HISTORIA BIBLII"

Szanowni Państwo,
kolejne wystawy pt: „Historia Biblii”, za nami przy wsparciu wielu ludzi i instytucji. Czas wystawy to czas rozmów zarówno z grupami zorganizowanymi (szkoły, UTW itp.), jak i kuluarowych dyskusji ze zwiedzającymi, chcącymi usłyszeć jak niezwykłym i niepowtarzalnym w dziejach świata dziełem jest Biblia.
Pomysł wystawy jest dziełem fundacji Areopag z Jastrzębia Zdroju. Zwiedzający w ciągu 45 minut drogi z przewodnikiem może zobaczyć, usłyszeć i dotknąć 3500 lat historii tego dzieła. Wystawa przemierza całą Polskę wzdłuż i wszerz, goszcząc w muzeach, klasztorach, szkołach, świetlicach i wielu innych miejscach. Spotyka się niesamowicie ciepłym odbiorem wśród mieszkańców, a także jest cennym uzupełnieniem wiedzy z zakresu historii, języka polskiego i religii. Wystawa jest bezpłatna dla odwiedzających, łącznie z opcją bezpłatnego przewodnika. Każdy eksponat można wziąć do ręki i obejrzeć dokładnie.
Dotychczas każdorazowo wypożyczyliśmy kompletną wystawę od fundacji, co rodziło konieczność dostosowania się do grafika wypożyczeń. Widząc ogromną potrzebę w tej sferze edukowania społeczeństwa, postanowiliśmy skompletować niezbędne eksponaty i samodzielnie (choć w ciągłej współpracy z fundacją) wychodzić z wystawą do mieszkańców regionu, szczególnie do tych, którzy nie dotrą do większych miast.
Udało nam się ze środków własnych stowarzyszenia nabyć bardzo uproszczoną i skróconą wersję wystawy. Dzięki temu możemy błyskawicznie zorganizować wystawę nawet w najmniejszej świetlicy wiejskiej, praktycznie z dnia na dzień. Jest to jednak początek drogi. Jako stowarzyszenie utrzymujemy się głównie ze składek członków, a także z darowizn ludzi dobrego serca. Bardzo chcemy, aby młode pokolenie mogło usłyszeć czym jest Biblia, jak powstała, jakie były jej koleje losu, a także – samemu wziąć do ręki egzemplarz (reprint) z każdego wieku naszej ery. Niestety do tego niezbędne są dodatkowe środki, których na dzień dzisiejszy jeszcze nie mamy.
Zwracamy się do Was z wielką prośbą o wsparcie nas w dziele budowania wystawy „Historia Biblii”. Zdajemy sobie sprawę, że codzienność staje się coraz droższa i coraz mniej wolnych złotówek zostaje na koniec miesiąca. Uboga wdowa wrzuciła 2 małe monety do skarbca świątyni i do dziś czytamy o niej w końcówce 12 rozdziału Ewangelii Marka. Każdy z nas może wrzucić takie 2 monety…
Dla tych, którzy chcieli by mieć rzeczowy i imienny wkład w wystawę istnieje możliwość – w ramach uzgodnienia – zakupienia konkretnej Biblii czy innego eksponatu i przekazaniu go stowarzyszeniu jako darowizna na cele statutowe. Zgodnie z życzeniem ofiarodawcy, istnieje możliwość wskazania przy eksponacie danych darczyńcy lub pozostania anonimowym.
Pięknie dziękujemy za czas, jaki poświęcacie na czytanie naszej prośby i również za okazaną pomoc.
 
Poniżej pełne dane dla chętnych:
Stowarzyszenie Biblijni Chrześcijanie
Zimnica 9/1
56-400 Oleśnica
NIP 9112032990
 
Numer rachunku:
55114020040000380279463741
 
Tytuł wpłaty:
Darowizna na cele statutowe

KALENDARIUM

Chętnie odpowiemy na twoje pytania - zadzwoń >>>>>

Jako osoby nowo odrodzone z wody i Ducha, przez wiarę z Bożej łaski wyznajemy, że podstawą naszej wiary jest jedynie Pismo Święte  – nieomylne i natchnione Boże Słowo.

Wyznajemy, że nasze zbawienie pochodzi wyłącznie z Bożej łaski i jest osiągane wyłącznie przez wiarę.

Wierzymy, że Biblia składa się z 39 kanonicznych ksiąg Starego Testamentu i 27 kanonicznych ksiąg Nowego Testamentu. Jest Słowem Bożym i jako Pismo Święte jest przez Boga natchnione, nieomylne i stanowi pełne objawienie oraz jedyny i najwyższy autorytet w sprawach wiary i życia chrześcijanina.

Wierzymy w jedynego, trójosobowego Boga, Stworzyciela wszechświata, Wszechwiedzącego, Wszechobecnego i Wszechmogącego, jako naszego Ojca, który jest w niebie.

Wierzymy w boskość Pana Jezusa Chrystusa – jedynego Syna Bożego, Zbawiciela i Pośrednika, narodzonego z Bożej woli według ciała z dziewicy Marii, w Jego zastępczą i odkupieńczą śmierć na krzyżu za grzechy każdego człowieka, w Jego zmartwychwstanie w ciele i wniebowstąpienie oraz w Jego powtórne przyjście.

Wierzymy, że Duch Święty jest osobą Boską pochodzącą od Ojca i Syna, wiekuiście współistniejącą z Ojcem i Synem. Został dany Kościołowi jako ten, który przekonuje nas o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Duch Święty, Pocieszyciel – mieszka w Kościele i w każdym jego członku (w każdym z nas) i każdemu odrodzonemu człowiekowi daje dary duchowe według swojej woli.

Wierzymy w zmartwychwstanie ciała, w pochwycenie wierzących, w powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa na ziemię i ustanowienie przez Niego Tysiącletniego Królestwa, Wierzymy w pewne wieczne zbawienie i wieczne potępienie.

Wierzymy, że jest wolą Pana Jezusa Chrystusa – czego przykład dał osobiście – aby odrodzony chrześcijanin, który stał się Jego naśladowcą, został w wieku świadomym ochrzczony przez zanurzenie w wodzie, które symbolizuje śmierć starego człowieka i odrodzenie się nowego.

Wierzymy, że wolą Pana Jezusa Chrystusa jest, aby – zawsze, gdy zbieramy się w Jego imieniu – obchodzić pamiątkę śmierci Pańskiej pod dwiema postaciami: chleba i wina.

Wierzymy, że wszyscy odrodzeni z wody i Ducha, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, będący Jego uczniami i naśladowcami, są członkami żywego Kościoła, nie mającego granic, ani nazwy, ani jakiejkolwiek ziemskiej cechy organizacyjnej. Głową Kościoła jest Chrystus. Każdy, kto przyjął przez wiarę Pana Jezusa Chrystusa, przyjął równocześnie Ojca i Ducha Świętego.

Każdy wierzący przestrzega zasady powszechnego kapłaństwa i trwa we wspólnocie ludzi nowonarodzonych – braci i sióstr w Chrystusie. Ponadto przestrzega przykazania: – miłości Boga i bliźniego, oraz – trwa w nauce apostolskiej, w społeczności z wierzącymi, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Członkowie Zboru zgodnie z nauką Nowego Testamentu są lojalnymi obywatelami i troszczą się również o pomyślność swej ziemskiej ojczyzny.

KAZANIA

Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości;
Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.
 
II Tym 3,16-17
"
"

POLECAMY

KONTAKT

ADRES

Spotkania domowe 
(prosimy o kontakt w sprawie aktualnego miejsca spotkania)

EMAIL

biblijnichrzescijanie@gmail.com

1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „BIBLIJNI CHRZEŚCIJANIE”. W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska, również poza granicami RP z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zimnica 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. 5. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej. 6. Stowarzyszenie jest niezależne od innej władzy duchownej lub świeckiej, ma własny ustrój określony przez niniejszy regulamin. 7. Stowarzyszenie działa w konstytucyjnych ramach Rzeczpospolitej Polskiej kierując się zasadami Pisma Świętego. 8. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków. 9. Cele Stowarzyszenia to: a) Przemiana życia osób przez wiarę w Dobrą Nowinę – Ewangelię Pana Jezusa Chrystusa. b) Zwiększenie znajomości Bożego Słowa oraz zachęta do zaufania Mu. c) Docieranie do osób wykluczonych i żyjących na marginesie społeczeństwa i wyciąganie ich ze starego życia przez poznanie Bożego Słowa. d) Zachęcanie dzieci i młodzieży, w tym chorej, przebywającej w zamkniętych ośrodkach (min. w domach dziecka, zakładach poprawczych, ośrodkach leczenia przewlekłego i paliatywnego, itp.) do zaufania Jezusowi Chrystusowi w celu przemiany ich życia. e) Kształtowanie i propagowanie chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych, w tym wśród dzieci i młodzieży. f) Walka z demoralizacją, w tym wśród dzieci i młodzieży. g) Wyrównywanie szans. h) Działalność charytatywna. 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: a) Głoszenie Bożego Słowa poprzez spotkania, prelekcje, odwiedziny, rozdawanie literatury i fragmentów Bożego Słowa, organizowanie warsztatów b) Cykliczne organizowanie spotkań czytania i rozważania Bożego Słowa oraz spotkań wspominających śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa c) Wzmacnianie i kształtowanie postaw zgodnych z autorytetem Pisma Świętego w wymiarze etyki i moralności d) Prowadzenie poradnictwa chrześcijańskiego e) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie książek, podręczników, czasopism oraz nośników multimedialnych f) Współpracę z osobami, instytucjami i organizacjami prowadzącymi podobną działalność g) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 11. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym w Polsce miejsce zamieszkania, która złoży Zarządowi pisemna deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu. Uchwałę o nadaniu członkostwa podejmie Walne Zgromadzenie Członków. 12. Przyjęcia nowych członków dokonuje Walne Zgromadzenie Członków uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków, w tym przynajmniej jednego członka Zarządu. 13. Członek ma prawo: a) biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia 14. Członek obowiązany jest do: a) przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia b) terminowego uiszczania składek członkowskich c) popierania i realizowania celów Stowarzyszenia 15. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) wykluczenia członka przez Walne Zgromadzenie Członków b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu d) śmierci członka 16. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna. 17. Władzami Stowarzyszenia są: a) Walne Zgromadzenie Członków b) Zarząd 18. Decyzje Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Walne Zgromadzenie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego – szczególnie w sprawach osobowych. 19. a) Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia. b) W sprawach określonych w par. 21 pkt. e-f oraz h-l wymagana jest obecność co najmniej połowy członków Stowarzyszenia oraz większością 2/3 głosów. 20. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej. 21. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy m.in: a) ustalanie kierunków działania i rozwoju b) wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia c) przyjmowanie i odwoływanie członków Stowarzyszenia d) uchwalanie Regulaminu i jego zmian e) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia f) kontrola działań podejmowanych przez Zarząd g) ustalanie wysokości składki członkowskiej h) podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego i) podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego j) podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki k) podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy l) podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł 22. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd lub na wniosek zgłoszony pisemnie przez 1/3 członków Stowarzyszenia. Zgromadzeniem Członków kieruje Prezes lub inny członek Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków powinno być powołane w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku. 23. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Walne Zgromadzenie Członków na 3 letnią kadencję, obecnością co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, oraz większością 2/3 głosów. Zarząd może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd może być 2 lub 3 osobowy. Zarząd zbiera się w razie potrzeby na Zebraniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają jednomyślnie. 24. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie. 25. Do zakresu działania Zarządu należy: a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia d) zarządzanie majątkiem i środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków e) zwoływanie zebrania członków f) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz zmianę swojego miejsca zamieszkania g) opiniowanie przyjmowania nowych członków 26. Do Zarządu Stowarzyszenia można być powoływanym na więcej niż jedna kadencję. 27. Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z: a) składek członkowskich b) dotacji c) darowizn na cele statutowe d) zbiórek publicznych e) spadków, zapisów, f) dochodów z majątku stowarzyszenia 28. Każdy członek odpowiada za zobowiązania Stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. 29. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków co najmniej połowy członków oraz większością 2/3 głosów. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych i majątku Stowarzyszenia. 30. Stowarzyszenie nie może: a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych b) zrzeszać osób prawnych c) prowadzić działalności gospodarczej d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego 31. Stowarzyszenie może się przekształcić w Stowarzyszenie rejestrowe. 32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach.
Przewiń na górę